Aukcja 5G na częstotliwości z pasma 3,6 GHz wystartowała

Aukcja 5G na częstotliwości z pasma 3,6 GHz – długo oczekiwana akcja #5G ruszyła. Szczegóły prezentowali Prezes Jacek Oko i Minister Cyfryzacji


Prezes Jacek Oko podpisał dokumenty i ogłosił start aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz buff.ly/42Y9cbA #5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza 22 czerwca rozpoczęcie aukcji na pasmo „C” (3400-3800 MHz) – jedno z pasm pionierskich sieci 5 G – z ceną wywoławczą na poziomie 450 mln zł za 1 rezerwację – poinformował prezes UKE Jacek Oko na konferencji prasowej.

Aukcja 5G

Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1467), Prezes UKE ogłasza aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dalej „Aukcja”).

Aukcja rozpoczyna się z dniem 22 czerwca 2023 r.

Termin na złożenie ofert wstępnych w Aukcji upływa z dniem 8 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem Prezes UKE publikuje:

  1. Dokumentację aukcyjną na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.
  2. Projekt rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G.

W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł.

Czytaj też: Plus o konsultacjach na rezerwacje pasma 3,6 GHz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl