Usługi finansowe jeszcze nie takie cyfrowe

Usługi finansowe – jak organizacje radzą sobie z transformacją cyfrową w 2023 roku – raport F5

 Firma F5 opublikowała wyniki badania na temat cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstw. W badaniu wzięło udział 1000 menadżerów wyższego szczebla. Zdecydowana większość firm – 65% deklaruje wysoki priorytet dla transformacji cyfrowej. Jednak, kiedy przychodzi do analizy szczegółów, to aż 31% pozostaje w tyle pod względem rzeczywistych działań. Więcej o nastawieniu firm do wdrożenia innowacji cyfrowych przeczytasz w tym artykule.

Praktycznie nie ma już miejsc w sieci, gdzie nie funkcjonują generatywne algorytmy sztucznej inteligencji. Również w biznesie, rozmawiając o transformacji cyfrowej, trudno nie wspomnieć o kluczowej roli jaką odgrywa AI. Badanie KPMG przeprowadzone w marcu 2023 r. wśród amerykańskiej kadry menadżerskiej wykazuje, że prawie dwie trzecie badanych (65%) uważa, że generatywna sztuczna inteligencja będzie miała duży lub bardzo duży wpływ na rozwój ich organizacji w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.

To bardzo optymistyczne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, szeroką grupę barier instytucjonalnych ograniczających pełne wdrożenie innowacji. Mniej niż połowa ankietowanych w badaniu KPMG twierdzi, że posiada odpowiednią technologię, kadry i kompetencje kierownicze, aby skutecznie włączyć algorytmy AI do procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Eksperci F5 wskazują sześć obszarów technicznych, których potrzebują firmy, aby skutecznie wprowadzać transformację cyfrową: infrastruktura IT, dane, aplikacje i dostarczanie aplikacji, bieżąca obserwacja procesów, utrzymanie niezawodności zasobów i cyberbezpieczeństwo.

– W naszym ostatnim raporcie F5 Digital Enterprise Maturity Index przeprowadziliśmy dogłębną analizę obecnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w oparciu o wspomniane sześć zdolności technicznych i stwierdziliśmy, że tylko 4% organizacji działa na najwyższym poziomie dojrzałości. Oznacza to, że są one bliskie pełnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo cyfrowe – tłumaczy Lori MacVittie, CTO, Główny Inżynier w F5.

Przedsiębiorstwa wciąż uczą się cyfrowych kompetencji

Według danych F5, większość organizacji (65%) dopiero zaczyna swoją aktywność z cyfrowym biznesem. Wykazują one oznaki dojrzałości, czerpiąc korzyści z ciężkiej pracy nad modernizacją IT i jego domen technologicznych. Warto zauważyć, że jest to prawie taki sam odsetek, jak w przypadku badania KPMG, który ubolewa nad brakiem odpowiedniej technologii, talentu i zarządzania, aby skutecznie wdrożyć generatywną sztuczną inteligencję.

Easythreed k7 3D – pierwsze wrażenia z drukarki 3D

Dlatego też nie jest zaskoczeniem, że kiedy patrzymy na dojrzałość organizacji przez pryzmat branż, okazuje się, że żadna firma świadcząca usługi finansowe nie działa na jej najwyższym poziomie. W tej kategorii dominują dostawcy usług w chmurze, firmy telekomunikacyjne i technologiczne. Z wyjątkiem telekomunikacji, dwie pozostałe to stosunkowo młode branże z bardzo małym długiem technicznym, mniejszym niż bardziej tradycyjne sektory. To znacznie ułatwia im szybszy rozwój.

Usługi finansowe jeszcze nie takie cyfrowe

Brak banków i instytucji finansowych w grupie najbardziej rozwiniętych cyfrowo organizacji może zaskakiwać. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę szybki rozwój bankowości elektronicznej. Po głębszej analizie można dostrzec, że sektor finansowy porusza się w wolniejszym tempie z założenia.

Dodanie nowego interfejsu (aplikacji i usług cyfrowych) jest jak nałożenie nowoczesnej fasady na stary budynek – sprawia wrażenie modernizacji, ale za kulisami kryje się wiele tradycyjnych technologii i praktyk. Nie należy tego potępiać. W końcu błędne posunięcia wiążą się z kosztownym ryzykiem, a istniejąca infrastruktura i portfele aplikacji wymagają modernizacjidodaje Lori MacVittie.

Sektor usług finansowych może pochwalić się pierwszymi sukcesami w adaptacji technologii blockchain, pomimo znacznych trudności z bezproblemowym wdrożeniem, znacznego ryzyka i kontroli regulacyjnej. Branża przewiduje pewne korzyści płynące z takich narzędzi i finansuje badania w obszarach takich jak kwantowa dystrybucja kluczy. Zgodnie z przewidywaniami, może to znacznie zwiększyć skuteczność bezpieczeństwa przetwarzania transakcji w zakresie transferów pieniężnych czy handlu detalicznego w sieci.

Test Tapo C510W – jak zabezpieczyłem działkę przed wyjazdem na urlop?

Opieka zdrowotna na progu przemian

Kolejną branżą, która stoi u progu transformacji jest sektor ochrony zdrowia. To obszar, który nie od dzisiaj potrzebuje wykwalifikowanych kadr, w tym większej liczby pielęgniarek intensywnej opieki medycznej, aby zapewnić odpowiednią dostępność łóżek szpitalnych. Aby sprostać temu wyzwaniu, niektórzy dostawcy usług medycznych – zwłaszcza ci zarządzający dużą liczbą szpitali – coraz częściej zastanawiają się, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć liczbę łóżek, które każda pielęgniarka może monitorować bez uszczerbku dla jakości opieki.

 Szpitale i ośrodki zdrowia z pomocą zewnętrznych dostawców poszukują dzisiaj dużych modeli językowych AI, aby zwiększyć efektywność pracy personelu. Usprawnienia w prowadzaniu dokumentacji pacjentów, to jeden z kierunków zmian. Innym kierunkiem jest wprowadzenie modelowania wizualnego AI do monitorowania stanu pacjenta, innymi słowy algorytm będzie miał za zadanie obserwować leżącą na OIOM-ie osobę i kontrolować jej funkcje życiowe. W ten sposób, pielęgniarka czy lekarz nie będą musieli każdorazowo zbierać samodzielnie danych z aparatury medycznej.

Korzyści płynące z transformacji cyfrowej są niezaprzeczalne. Organizacje na wszystkich etapach transformacji cyfrowej dostrzegają korzyści, a te, które wykazują większą dojrzałość, częściej wymieniają korzyści biznesowe, takie jak przewaga konkurencyjna, nowe możliwości i wydajność operacyjna firmy. Generatywna sztuczna inteligencja to tylko jedna z wielu przełomowych technologii, a jeśli organizacje nie będą w stanie wykorzystać tych przełomowych technologii, bez wątpienia pozostaną w tyle. Dojrzałość cyfrowa wskazuje, czy organizacja jest dobrze przygotowana do korzystania z tych technologiipodsumowuje Bartłomiej Anszperger, Solution Engineering Manager F5 w Polsce.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl