Regulamin konkursu „Mobilna bitwa – edycja 5″

Regulamin konkursu „Mobilna bitwa – edycja 5″

PRZEBIEG KONKURSU

1. Organizatorami konkursu są: Mobilne Fotografie, TECHNOSenior oraz Technologicznie to i owo. Wątek konkursowy: https://techno-senior.com/2023/04/02/mobilna-bitwa-wyzwanie-z-konkursem-edycja-5/

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na:

Reklamy

(zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com czy Instagram.com.

3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: w terminie od 02.04.2023r. 20:00 do 30.04.2023r. do godziny 24:00 nadsyłane będą zdjęcia, a w terminie do 15.05.2023r. zostaną wyłonieni zwycięzcy.

4. Konkurs: „Mobilna bitwa”, polega na kreatywnym wykonaniu fotografii na minimum jeden z poniższych tematów:

  1. Wiosna rządzi
  2. Kwieciście
  3. Twój czas
  4. Droga
  5. Wyjątkowe
  6. Wiosenny strój
  7. Jak słodko
  8. Zielono mi
  9. Blisko
  10. Dystans
  11. Minimalizm
  12. Jak malowane
  13. Wiosenny przysmak
  14. Najlepiej
  15. Niebieski       (zwanym dalej Pracą Konkursową).

5. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy czytelnicy serwisów TECHNOSenior, Mobilne Fotografie oraz Technologicznie to i owo.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Polubić wybrane medium społecznościowe lub stronę serwisów: TECHNOSenior,
  Mobilne Fotografie oraz Technologicznie to i owo.
 2. Zamieścić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym (Post konkursowy można odnaleźć na FB wszystkich powyższych serwisów) lub na Instagramie (z tagiem #mobilnabitwa oraz oznaczeniem na zdjęciu konta @technoseniorpl , @mobilnefotografie lub @techtoiowo (Konto musi być publiczne). Pod zdjęciem umieść komentarz, którego tematu dotyczy zdjęcie oraz informację z jakiego telefonu je wykonano.
 3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 4. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela, została wykonana telefonem komórkowym i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 5. Autor zezwala na publikację zdjęć i wykorzystania ich w przyszłości na blogu i portalach społecznościowych techno-senior.com / https://mobilefoto.pl/ / https://www.techtoiowo.pl.
 6. Wybór najciekawszych zdjęć dokonywany jest wspólnie przez redakcję TECHNOSenior, Blog Mobilne Fotografie, Technologicznie to i owo oraz przedstawicieli Motoroli, przy współudziale Internautów, którzy pod każdym zdjęciem mogą wypowiadać się na temat danego zdjęcia i je oceniać.
 7. Z wybranych zdjęć powstanie galeria, która ukaże się na portalach TECHNOSenior, Blog Mobilne Fotografie oraz Technologicznie to i owo, a autorzy najciekawszych z nich otrzymają nagrody. Z zastrzeżeniem, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Mobilna Bitwa – nagroda – Moto plecak i koszulka

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie: „Mobilna Bitwa jest 4 zestawy gadżetów od Motorola Polska. Każdy z nich zawiera: plecak oraz koszulkę. Wartość gadżetów nie przekracza 300 zł. (Zobacz również:  Podatek od wygranych – kiedy nie trzeba go płacić? )
 2. Organizatorzy zapewniają sobie możliwość dodania kolejnych nagród w trakcie trwania Konkursu.
 3. Nagrody zostaną wysłane na podany adres za pośrednictwem kuriera. Z zastrzeżeniem, że wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Polski.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody za pomocą informacji na stronie konkursowej oraz w wiadomości prywatnej w medium społecznościowym, w którym laureaci zamieścili swoją pracę.
 5. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizator Konkursu nie otrzyma, w przeciągu 7 dni informacji na temat Uczestnika – adresu mailowego, adresu do wysyłki, maila, numeru telefonu itp.
 6. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po potrąceniu kwoty podatku dochodowego.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Zdobywca nagrody w Konkursie, wyłoniony zostanie w terminie do 05.2023r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyłonienia Zdobywców Nagród. Imiona i nazwiska (Nick w medium społecznościowym) zdobywców Nagród w Konkursie, zostaną opublikowane na stronie internetowej i portalach społecznościowych TECHNOSenior, Mobilne Fotografie oraz Technologicznie to i owo.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu poprzez podanie adresu E-mail oraz Imiona i nazwiska lub Nick’a, a warunkiem niezbędnym dla otrzymania nagrody jest dodatkowo podanie prawdziwych danych osobowych w postaci:, imienia, nazwiska, adresu e-mailm numeru telefonu, adresu zamieszkania, kodu pocztowego w trakcie kontaktu Organizatora ze zwycięzcą nagrody, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika do celów Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu powoduje wykluczenie z Konkursu.
 2. Zwycięzcy Nagród w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska lub Nick’a  na stronach Konkursu.
 3. Polityka prywatności:
  1. TECHNOSenior – https://techno-senior.com/polityka-prywatnosci/
  2. Mobilne Fotografie – https://mobilefoto.pl/polityka-prywatnosci/
  3. Technologicznie to i owo – https://techtoiowo.pl/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 2. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@technosenior.pl , kontakt@mobilefoto.pl , kontakt@techtoiowo.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora do dn. 30.05.2023. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 7 dni roboczych.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz w serwisie internetowym pod adresem:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl

Zeen Subscribe
A customizable subscription slide-in box to promote your newsletter
[mc4wp_form id="314"]