Regulamin konkursu „Mobilna Bitwa”

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizatorami konkursu są: Mobilne Fotografie oraz TECHNOSenior.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na:
 3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: w terminie od 17.01.2020r. o 20:00 do 16.02.2020r. do godziny 24:00 nadsyłane będą zdjęcia, a w terminie do 23.02 2020r. zostaną wyłonieni  zwycięzcy.
 4. Konkurs: „Mobilna bitwa”, polega na kreatywnym wykonaniu fotografii na minimum jeden z poniższych tematów:
  • #MobilnaBitwa
  • (zwanym dalej Pracą Konkursową).
 5. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy czytelnicy serwisów TECHNOSenior oraz
  Mobilne Fotografie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Polubić wybrane medium społecznościowe lub stronę serwisów: TECHNOSenior oraz Mobilne Fotografie.
 2. Zamieścić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym (Post konkursowy można odnaleźć na FB obu powyższych serwisów) lub na Instagramie  (z tagiem #mobilnabitwa oraz oznaczeniem na zdjęciu konta @technosenior2018 oraz @mobilnefotografie (Konto musi być publiczne) . Pod zdjęciem umieść komentarz, którego tematu dotyczy zdjęcie oraz informację z jakiego telefonu je wykonano.
 3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć.
 4. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela, została wykonana telefonem komórkowym i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 5. Autor zezwala na publikację zdjęć i wykorzystania ich w przyszłości na blogu i portalach społecznościowych techno-senior.com i https://mobilefoto.pl/.
 6. Wybór najciekawszych zdjęć dokonywany jest wspólnie przez redakcję TECHNOSenior oraz Blog Mobilne Fotografie, przy współudziale Internautów, którzy pod każdym zdjęciem mogą wypowiadać się na temat danego zdjęcia i je oceniać.
 7. Z wybranych zdjęć powstanie galeria, która ukaże się na portalach TECHNOSenior oraz Blog Mobilne Fotografie, a autorzy najciekawszych z nich otrzymają nagrody. Z zastrzeżeniem, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie: „Mobilna Bitwa  są:
  1. Lenovo Y Gaming Mechanical Switch Keyboard (bez pudełka) o wartości 400 zł
  2. Słuchawki Argon 500 o wartości 100 zł
  3. Rapoo 3510 Plus – mysz pokryta tkaniną o wartości 50 zł
  4. Podkładka pod mysz Roccat Kanga XXL o wartości 30 zł
 2. Wszystkie powyższe nagrody są po testach redakcyjnych. Oznacza to, że są urządzeniami, które użytkowano przez okres testów i nie posiadają gwarancji producenta.
 3. Organizatorzy zapewniają sobie możliwość dodania kolejnych nagród dla kolejnych miejsc w trakcie trwania Konkursu.
 4. Nagrody zostaną wysłane na podany adres za pośrednictwem kuriera. Z zastrzeżeniem, że wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Polski.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody za pomocą informacji na stronie konkursowej oraz w wiadomości prywatnej w medium społecznościowym, w którym laureaci zamieścili swoją pracę.
 6. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizator Konkursu nie otrzyma, w przeciągu 7 dni informacji na temat Uczestnika – adresu mailowego, adresu do wysyłki itp.
 7. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po potrąceniu kwoty podatku dochodowego.
 8. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,- PLN.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 10. Zdobywca nagrody w Konkursie, wyłoniony zostanie w terminie do 23.02.2020r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyłonienia Zdobywców Nagród. Imiona i nazwiska (Nick w medium społecznościowym) zdobywców Nagród w Konkursie, zostaną opublikowane na stronie internetowej i portalach społecznościowych TECHNOSenior oraz Mobilne Fotografie.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Reklamy
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu poprzez podanie adresu E-mail oraz Imiona i nazwiska lub Nick’a, a warunkiem niezbędnym dla otrzymania nagrody jest dodatkowo podanie prawdziwych danych osobowych w postaci:, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego w trakcie kontaktu Organizatora ze zwycięzcą nagrody, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika do celów Konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu powoduje wykluczenie z Konkursu.
 2. Zwycięzcy Nagród w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska lub Nick’a  na stronach Konkursu.
 3. Polityka prywatności:
  1. TECHNOSenior – Polityka Prywatności
  2. Mobilne Fotografie – Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 2. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@technosenior.pl oraz kontakt@mobilefoto.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora do dn. 23.02.2020. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 7 dni roboczych.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz w serwisie internetowym pod adresem:
  1. TECHNOSenior – https://techno-senior.com/regulamin-konkursu/
  2. Mobilne Fotografie – https://mobilefoto.pl/regulamin-konkursu/
%d bloggers like this: