Przyszłość międzynarodowych systemów płatności

Bez granic: przyszłość międzynarodowych płatności według Elavon Europe

Scott Frisby, Dyrektor ds. Strategii w Elavon Europe, dzieli się swoimi eksperckimi spostrzeżeniami na temat wyzwań związanych z międzynarodowymi systemami płatności oraz rozwiązań, które pozwolą na rozwój rynku.

Według prognoz Juniper Research wartość globalnego, międzynarodowego handlu elektronicznego w 2023 roku ma osiągnąć 2,04 biliona dolarów. Liczba ta ma wzrosnąć o 91% w ciągu najbliższych czterech lat, co otwiera drogę do zwiększenia przychodów. Niemniej jednak z takimi możliwościami wiążą się wyzwania, które wymagają pilnej interwencji.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Przestarzałe systemy płatności to problem dla małych firm

Tradycyjne systemy płatności międzynarodowych B2B są nadal obsługiwane manualnie, co prowadzi do nadmiernych opóźnień i wyższych kosztów, wynikających z utrudnionej obsługi użytkownika i braku efektywności operacyjnej. Przestarzałe systemy operacyjne, brak przejrzystości w kwestii cen i opóźnione czasy przetwarzania często skłaniają mniejsze firmy do skupienia się na krajowych łańcuchach dostaw.

Postęp w dziedzinie płatności międzynarodowych i rola P27

W 2020 roku kraje G20 uczyniły poprawę systemów płatności międzynarodowych priorytetem na skalę globalną. Wyznaczyły plan działań mający na celu zjednoczenie systemów płatności poprzez skupienie się na czterech głównych wyzwaniach: kosztach, szybkości, dostępie i przejrzystości. Równocześnie platformy płatnicze operujące w wielu systemach finansowych i przetwarzające kilka walut stają się coraz bardziej popularne. Przykładem może być Project 27 (P27), wspólne przedsięwzięcie kilku instytucji finansowych z krajów nordyckich, które dążą do wprowadzenia płatności w czasie rzeczywistym dla całego regionu.

Test Creative Sound Blaster Katana V2X – gdy mniej znaczy więcej

Kluczowe obszary do skupienia na drodze do globalnego systemu płatności

Aby osiągnąć globalny system płatności międzywalutowych w czasie rzeczywistym, konieczna jest współpraca publicznych i prywatnych organizacji, z uwzględnieniem trzech kluczowych obszarów: interoperacyjności i rozbudowy systemów płatności, ram prawnych, regulacyjnych i nadzorczych oraz standardów wymiany danych i przekazów międzynarodowych.

Zmiany na horyzoncie: korzyści dla firm

Wszystko to wymaga czasu, ale im szybciej dokonamy postępu, tym szybciej firmy będą mogły skorzystać z możliwości oferowanych przez międzynarodowy handel elektroniczny. Wsparcie lokalnego i regionalnego wzrostu gospodarczego, poprawa dostępu do międzynarodowych rynków dla krajów rozwijających się, demokratyzacja rynków i tworzenie systemów płatności następnej generacji na rzecz całego świata to tylko niektóre z oczekiwanych korzyści.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl