HP IDEA wsparciem polskich szkół

HP Polska we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki wdraża specjalny program dla nauczycieli HP IDEA na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej i hybrydowej w Polsce

HP IDEA

Program mentorski pod nazwą HP IDEA (z ang. Innovation and Digital Education Academy) obejmie wsparciem kilkadziesiąt polskich szkół. Dla nauczycieli i dyrektorów placówek uczestnictwo w projekcie będzie okazją do przekształcania praktyk edukacyjnych i unowocześnienia modelu nauczania cyfrowego w oparciu o schematy opracowane przez jedne z najbardziej poważanych uniwersytetów na świecie: Harvard Graduate School of Education oraz University of Michigan.

Ostatnie lata stanowiły wyzwanie dla systemu edukacji na całym świecie. Gwałtowne przejście na nauczanie online i adaptacja do nowych realiów nie były łatwym zadaniem zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Z pandemii wyciągnęliśmy cenną lekcję. Metodologie nauczania muszą przejść transformację, zarówno jeśli chodzi o ich digitalizację, jak i przystosowanie do trybu uczenia hybrydowego. HP chce wspierać nauczycieli w poszerzaniu umiejętności z zakresu IT, oferując im nowatorskie techniki i możliwości, by mogli przewodzić zmianom, które już się dzieją.” – komentuje Andrzej Sowiński, Dyrektor Zarządzający HP Inc. Polska.

Test ag WHP02 for Gaming – słuchawki na każdą okazję

Najważniejszym celem programu HP IDEA jest wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy poprzez praktykę wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnicy programu, dzięki sesjom innowacji, będą tworzyć własne struktury projektów. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole i biegłość w pracy projektowej są tymi kompetencjami, które tworzą #SzkołęPrzyszłościJużDziś” – mówi Antoni Rytel, Pełnomocnik MEiN do spraw transformacji cyfrowej.

Dzięki programowi nauczyciele w Polsce zyskają możliwość uczestnictwa w szkoleniach z nauczania hybrydowego i edukacji opartej na cyfryzacji oraz otrzymają dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych w języku polskim.

Szkoła przystępująca do HP IDEA może wybrać jedną spośród dwóch ścieżek programowych:

  • HP IDEA Fellow – roczna ścieżka przeznaczona dla wybranej kadry innowacyjnych praktyków i liderów instruktażowych. Jest to program rozwoju nauczycieli zaprojektowany, by umożliwić nauczycielom, liderom i uczniom rozwój oraz dostęp do nowych metod uczenia się w wybranych szkołach w Polsce. Uczestniczące szkoły wybierają 3-6 nauczycieli i liderów instruktażowych, którzy biorą udział w konferencjach i cotygodniowych sesjach edukacyjnych.
  • HP IDEA Associate – obejmuje ukierunkowane zajęcia, zaprojektowane przez HP IDEA Fellows pod kierunkiem HP. Wszyscy pracownicy szkół uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość uzyskania statusu HP IDEA Associate poprzez udział w szkoleniach opracowanych i prowadzonych przez HP IDEA Fellows.

W obu przypadkach założenie jest takie samo – program ma umożliwić nauczycielom przekształcenie obecnych metod i praktyk nauczania, które będą stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne oraz rozwinąć kadrę pedagogiczną oraz kierowniczą w zakresie umiejętności IT.

O HP IDEA

Program powstał z myślą, by zwiększyć dostęp do nowoczesnej edukacji. Jego celem jest zapewnienie lepszych wyników w nauce 100 milionom ludzi na całym świecie do 2025 roku. Funkcjonuje w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Środkowej. Polska jest 20 krajem, który dołącza do tej inicjatywy. W ciągu ponad dwóch lat od wdrożenia HP IDEA wzięło w nim udział 35 000 nauczycieli, a skorzystało z niego 850 000 uczniów.

HP oferuje szereg programów edukacyjnych, które wykorzystują różne metody do poprawy wyników w nauce, takich jak HP School Coach, HP Classeasy, HP Education Notebooks, HP Innovation Garage i HP LIFE.

Więcej informacji na temat HP IDEA znajduje się tutaj.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl